Αλμανάκ 2023


Ερμής 
18.01 ευθύδρομος στην 08ο08' Αιγόκερω
11.02 > Υδροχόος
03.03 > Ιχθύς
19.03 > Κριός
03.04 > Ταύρος
21.04 ανάδρομος στην 15ο37' Ταύρου
15.05 ευθύδρομος στην 05ο50' Ταύρου
11.06 > Δίδυμος
27.06 > Καρκίνος
11.07 > Λέων
28.07 > Παρθένος
23.08 ανάδρομος στην 21ο51' Παρθένου
15.09 ευθύδρομος στην 08ο00' Παρθένου
05.10 > Ζυγός
22.10 > Σκορπιός
10.11 > Τοξότης
01.12 > Αιγόκερως
13.12 ανάδρομος στην 08ο29' Αιγόκερω
23.12 > Τοξότης

Αφροδίτη 
03.01 > Υδροχόος
27.01 > Ιχθύς
20.02 > Κριός
16.03 > Ταύρος
11.04 > Δίδυμος
07.05 > Καρκίνος
05.06 > Λέων
23.07 ανάδρομη στην 28ο36' Λέοντα
04.09 ευθύδρομη στην 12ο12' Λέοντα
09.10 > Παρθένος
08.11 > Ζυγός
04.12 > Σκορπιός
29.12 > Τοξότης

Ήλιος 
20.01 > Υδροχόος
19.02 > Ιχθύς
20.03 > Κριός
20.04 > Ταύρος
21.05 > Δίδυμος
21.06 > Καρκίνος
23.07 > Λέων
23.08 > Παρθένος
23.09 > Ζυγός
23.10 > Σκορπιός
22.11 > Τοξότης
22.12 > Αιγόκερως

Άρης 
12.01 ευθύδρομος στην 08ο07' Διδύμων
25.03 Άρης > Καρκίνος
20.05 Άρης > Λέων
10.07 Άρης > Παρθένος
27.08 Άρης > Ζυγός
12.10 Άρης > Σκορπιός
24.11 Άρης > Τοξότης

Δίας 
16.05 > Ταύρος
04.09 ανάδρομος στην 15ο34' Ταύρου
31.12 ευθύδρομος στην 05ο34' Ταύρου

Κρόνος 
07.03 > Ιχθύς
17.06 ανάδρομος στην 07ο12' Ιχθύων
04.11 ευθύδρομος στην 00ο30' Ιχθύων

Ουρανός 
23.01 ευθύδρομος στην 14ο56' Ταύρου
29.08 ανάδρομος στην 23ο04' Ταύρου

Ποσειδώνας 
01.07 ανάδρομος στην 27ο41' Ιχθύων 
06.12 ευθύδρομος στην 24ο53' Ιχθύων 

Πλούτωνας 
23.03 > Υδροχόος
01.05 ανάδρομος στην 00ο21' Υδροχόου
11.06 > Αιγόκερως
11.10 ευθύδρομος στην 27ο53' Αιγόκερω