Αλμανάκ 2021
Ερμής
08.01.2021  > Υδροχόος
30.01.2021  R  26°29' Υδροχόου
21.02.2021  D 11°01' Υδροχόου
16.03.2021  > Ιχθύς  
04.04.2021  > Κριός  
19.04.2021  > Ταύρος  
04.05.2021  > Δίδυμος  
30.05.2021  R 24°43' Διδύμου
23.06.2021  D  16°07' Διδύμου
11.07.2021  > Καρκίνος  
28.07.2021  > Λέων  
12.08.2021  > Παρθένος  
30.08.2021  > Ζυγός  
27.09.2021  R 25°28' Ζυγού
18.10.2021  D 10°07' Ζυγού
06.11.2021  > Σκορπιός  
24.11.2021  > Τοξότης  
13.12.2021  > Αιγόκερως  

Αφροδίτη
08.01.2021 > Αιγόκερως
01.02.2021 > Υδροχόος
25.02.2021  > Ιχθύς 
21.03.2021  > Κριός
14.04.2021  > Ταύρος 
09.05.2021  > Δίδυμος 
02.06.2021  > Καρκίνος 
27.06.2021  > Λέων 
22.07.2021  > Παρθένος 
16.08.2021  > Ζυγός 
10.09.2021  > Σκορπιός 
07.10.2021  > Τοξότης 
05.11.2021 > Αιγόκερως
19.12.2021  R 26°29' Αιγόκερω

Ήλιος
19.01.2021  > Υδροχόος 
18.02.2021  > Ιχθύς 
20.03.2021  > Κριός 
19.04.2021  > Ταύρος 
20.05.2021  > Δίδυμος 
21.06.2021  > Καρκίνος 
22.07.2021  > Λέων 
23.08.2021  > Παρθένος 
22.09.2021  > Ζυγός 
23.10.2021  > Σκορπιός 
22.11.2021  > Τοξότης 
21.12.2021  > Αιγόκερως 

Άρης
07.01.2021  > Ταύρος
04.03.2021  > Δίδυμος
23.04.2021  > Καρκίνος
11.06.2021  > Λέων
29.07.2021  > Παρθένος
15.09.2021  > Ζυγός
30.10.2021  > Σκορπιός
13.12.2021  > Τοξότης

Δίας
14.05.2021  > Ιχθύες
20.06.2021 R 02°11' Ιχθύων
28.07.2021  > Υδροχόος
18.10.2021 D 22°19' Υδροχόου
29.12.2021  > Ιχθύες

Κρόνος
23.05.2021 R 13°31' Υδροχόου 
11.10.2021 D 06°52' Υδροχόου

Ουρανός
14.01.2021 D 06°43' Ταύρου
20.08.2021 R 14°47' Ταύρου

Ποσειδώνας
25.06.2021 R 23°11' Ιχθύος
01.12.2021 D 20°24' Ιχθύος
Πλούτωνας
27.04.2021 R 26°48' Αιγόκερω
06.10.2021 D 24°18' Αιγόκερω