Ιούλιος 2019

Πλανητικά φαινόμενα
02.07 Ο Άρης εισέρχεται στον Λέοντα
02.07 Ολική ηλιακή έκλειψη στον Καρκίνο
03.07 Η Αφροδίτη εισέρχεται στον Καρκίνο
08.07 Ο Ερμής αναδρομεί
17.07 Μερική σεληνιακή έκλειψη στον Αιγόκερω
19.07 Ο Ερμής εισέρχεται ανάδρομος στον Καρκίνο
23.07 Ο Ήλιος εισέρχεται στον Λέοντα
28.07 Η Αφροδίτη εισέρχεται στον Λέοντα

Κύριες όψεις του μήνα
08.07 Αφροδίτη εξάγωνο Ουρανός
09.07 Ερμής (R) σύνοδος Άρης
09.07 Ήλιος αντίθεση Κρόνος (R)
11.07 Ήλιος τρίγωνο Ποσειδώνας
11.07 Άρης τετράγωνο Ουρανός
14.07 Ήλιος αντίθεση Πλούτωνας (R)
17.07 Αφροδίτη αντίθεση Κρόνος (R)
18.07 Αφροδίτη τρίγωνο Ποσειδώνας
21.07 Αφροδίτη αντίθεση Πλούτωνας (R)
21.07 Ερμής (R) σύνοδος Ήλιος (κατώτερη σύνοδος)
25.07 Ερμής (R) σύνοδος Αφροδίτη
25.07 Άρης τρίγωνο Δίας (R)
30.07 Ήλιος τετράγωνο Ουρανός

Δεν υπάρχουν σχόλια: