Αλμανάκ 2018


Ιούλιος 2018

Πλανητικά φαινόμενα
10.07 Η Αφροδίτη εισέρχεται στην Παρθένο
10.07 Ο Δίας γυρίζει ευθύδρομος
13.07 Μερική έκλειψη Ηλίου στον Καρκίνο
23.07 Ο Ήλιος εισέρχεται στον Λέοντα
26.07 Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος
27.07 Ολική έκλειψη Σελήνης στον Υδροχόο

Σημαντικές όψεις του μήνα 
05.07 Ήλιος τρίγωνο Δίας (R)
05.07 Ερμής αντίθεση Άρης (R)
08.07 Ήλιος τρίγωνο Ποσειδώνας (R)
09.07 Ερμής τετράγωνο Δίας (R)
12.07 Αφροδίτη τρίγωνο Ουρανός
12.07 Ήλιος αντίθεση Πλούτωνας (R)
14.07 Αφροδίτη τρίγωνο Κρόνος (R)
22.07 Αφροδίτη εξάγωνο Δίας
24.07 Αφροδίτη αντίθεση Ποσειδώνας (R)
25.07 Ήλιος τετράγωνο Ουρανός
27.07 Ήλιος αντίθεση Άρης (R)
28.07 Αφροδίτη αντίθεση Πλούτωνας (R)


Αύγουστος 2018

Πλανητικά φαινόμενα
07.08 Η Αφροδίτη εισέρχεται στον Ζυγό
07.08 Ο Ουρανός είναι στάσιμος για να γυρίσει ανάδρομος
11.08 Μερική έκλειψη Ηλίου στον Λέοντα
13.08 Ο Άρης εισέρχεται ανάδρομος στον Αιγόκερω
19.08 Ο Ερμής γυρίζει ευθύδρομος
23.08 Ο Ήλιος εισέρχεται στην Παρθένο
26.08 Πανσέληνος στους Ιχθύς
27.08 Ο Άρης γυρίζει ευθύδρομος

Σημαντικές όψεις του μήνα 
02.08 Άρης (R) τετράγωνο Ουρανός
07.08 Ήλιος τετράγωνο Δίας
08.08 Αφροδίτη τρίγωνο Άρης (R)
09.08 Ερμής (R) σύνοδος Ήλιος
10.08 Αφροδίτη τετράγωνο Κρόνος (R)
11.08 Ερμής (R)τετράγωνο Δίας
18.08 Ερμής (R) εξάγωνο Αφροδίτη
19.08 Δίας τρίγωνο Ποσειδώνας (R)
25.08 Ήλιος τρίγωνο Ουρανός (R)
26.08 Ήλιος τρίγωνο Κρόνος (R)
26.08 Αφροδίτη τετράγωνο Πλούτωνας (R)
28.08 Ερμής τετράγωνο Δίας


Σεπτέμβριος 2018

Πλανητικά φαινόμενα
06.09 Ο Ερμής εισέρχεται στην Παρθένο
06.09 Ο Κρόνος ευθυδρομεί
09.09 Η Αφροδίτη εισέρχεται στον Σκορπιό
09.09 Νέα Σελήνη στην Παρθένο
11.09 Ο Άρης εισέρχεται στον Υδροχόο
22.09 Ο Ερμής εισέρχεται στον Ζυγό
23.09 Ο Ήλιος εισέρχεται στον Ζυγό – Φθινοπωρινή Ισημερία
25.09 Πανσέληνος στον Κριό

Σημαντικές όψεις του μήνα 
03.09 Ερμής εξάγωνο Αφροδίτη
07.09 Ερμής τρίγωνο Ουρανός (R)
07.09 Ερμής τρίγωνο Κρόνος
07.09 Ήλιος αντίθεση Ποσειδώνας (R)
08.09 Αφροδίτη τετράγωνο Άρης
11.09 Ήλιος εξάγωνο Δίας
11.09 Ήλιος τρίγωνο Πλούτωνας (R)
12.09 Δίας τρίγωνο Πλούτωνας (R)
12.09 Αφροδίτη αντίθεση Ουρανός (R)
13.09 Αφροδίτη εξάγωνο Κρόνος
14.09 Ερμής αντίθεση Ποσειδώνας (R)
16.09 Ερμής τρίγωνο Πλούτωνας (R)
16.09 Ερμής εξάγωνο Δίας
19.09 Άρης τετράγωνο Ουρανός (R)
21.09 Ερμής σύνοδος Ήλιος
23.09 Ερμής τετράγωνο Κρόνος
24.09 Ερμής τρίγωνο Άρης
26.09 Ήλιος τετράγωνο Κρόνος
28.09 Ήλιος τρίγωνο Άρης


Οκτώβριος 2018

Πλανητικά φαινόμενα
01.10 Ο Πλούτωνας είναι στάσιμος για να γυρίσει ευθύδρομος
05.10 Η Αφροδίτη γυρίζει ανάδρομη
09.10 Νέα Σελήνη στον Ζυγό
10.10 Ο Ερμής εισέρχεται στον Σκορπιό
23.10 Ο Ήλιος εισέρχεται στον Σκορπιό
24.10 Πανσέληνος στον Ταύρο
31. 10 Ο Ερμής εισέρχεται στον Τοξότη
31.10 Η Αφροδίτη εισέρχεται ανάδρομη στον Ζυγό

Σημαντικές όψεις του μήνα 
03.10 Ερμής τετράγωνο Πλούτωνας
10.10 Ερμής αντίθεση Ουρανός (R)
11.10 Αφροδίτη (R) τετράγωνο Άρης
12.10 Ήλιος τετράγωνο Πλούτωνας
12.10 Ερμής εξάγωνο Κρόνος
15.10 Ερμής σύνοδος Αφροδίτη (R)
19.10 Ερμής τρίγωνο Ποσειδώνας (R)
19.10 Ερμής τετράγωνο Άρης
22.10 Ερμής εξάγωνο Πλούτωνας
24.10 Ήλιος αντίθεση Ουρανός (R)
24.10 Αφροδίτη (R) εξάγωνο Κρόνος
26.10 Ήλιος σύνοδος Αφροδίτη (R)
28.10 Ήλιος εξάγωνο Κρόνος
29.10 Ερμής σύνοδος Δίας
31.10 Αφροδίτη (R) αντίθεση Ουρανός (R)


Νοέμβριος 2018

Πλανητικά φαινόμενα
06.11 Ο Ουρανός εισέρχεται ανάδρομος στον Κριό
07.11 Νέα Σελήνη στον Σκορπιό
08.11 Ο Δίας εισέρχεται στον Τοξότη
16.11 Ο Άρης εισέρχεται στους Ιχθύς
16.11 Η Αφροδίτη ευθυδρομεί
17.11 Ο Ερμής αναδρομεί
22.11 Ο Ήλιος εισέρχεται στον Τοξότη
23.11 Πανσέληνος στους Διδύμους
25.11 Ο Ποσειδώνας ευθυδρομεί

Σημαντικές όψεις του μήνα 
06.11 Ήλιος τρίγωνο Ποσειδώνας (R)
09.11 Αφροδίτη (R) τρίγωνο Άρης
11.11 Ήλιος εξάγωνο Πλούτωνας
15.11 Άρης εξάγωνο Ουρανός (R)
20.11 Άρης τετράγωνο Δίας
26.11 Ήλιος σύνοδος Δίας
26.11 Ερμής τετράγωνο Άρης
27.11 Ερμής (R) σύνοδος Ήλιος
27.11 Άρης εξάγωνο Κρόνος
28.11 Ερμής (R) σύνοδος Δίας


Δεκέμβριος 2018

Πλανητικά φαινόμενα
01.12 Ο Ερμής εισέρχεται ανάδρομος στον Σκορπιό
02.12 Η Αφροδίτη εισέρχεται στον Σκορπιό
06.12 Ο Ερμής ορθοδρομεί
07.12 Νέα Σελήνη στον Τοξότη
13.12 Ο Ερμής εισέρχεται στον Τοξότη
22.12 Ο Ήλιος εισέρχεται στον Αιγόκερω – Χειμερινό Ηλιοστάσιο
22.12 Πανσέληνος στον Καρκίνο

Σημαντικές όψεις του μήνα 
01.12 Αφροδίτη αντίθεση Ουρανός (R)
03.12 Ήλιος τετράγωνο Άρης
06.12 Ήλιος τετράγωνο Ποσειδώνας
07.12 Άρης σύνοδος Ποσειδώνας
16.12 Αφροδίτη εξάγωνο Κρόνος
17.12 Άρης εξάγωνο Πλούτωνας
20.12 Ήλιος τρίγωνο Ουρανός (R)
21.12 Αφροδίτη τρίγωνο Ποσειδώνας
21.12 Ερμής σύνοδος Δίας
25.12 Ερμής τετράγωνο Ποσειδώνας
28.12 Αφροδίτη εξάγωνο Πλούτωνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: