Εκλείψεις 2015

Εκλείψεις 2015
1. 
20.03.2015    
    ολική Ηλιακή Έκλειψη στις 29ο27' του 
Ιχθυός.

204.04.2015   
    ολική Σεληνιακή Έκλειψη στις 14ο24'
 του Ζυγού.

313.09.2015   
    μερική Ηλιακή Έκλειψη στις 20ο10' της 
Παρθένου. 

428.09.2015   
    ολική Σεληνιακή Έκλειψη στις 4ο40' του 
Κριού. 


Εκλείψεις 2014
1. 15.04.2014, 10:42
    Σεληνιακή ολική έκλειψη στις 25ο 16' Ζυγού.

2. 29.04.2014, 08:14   
    Ηλιακή δακτυλιοειδής έκλειψη στις 08ο 52' του Ταύρου.

3. 08.10.2014, 13:50
    Ολική σεληνιακή έκλειψη στις 15ο 05' του Κριού.

4. 24.10.2014, 00:56
    Ηλιακή μερική έκλειψη στις 00ο 25' του Σκορπιού.

Εκλείψεις 2013
1. 25.04.2013
    Σεληνιακή έκλειψη στις 05ο 45' Σκορπιού.

2. 10.05.2013    
    Ηλιακή έκλειψη στις 19ο 31' του Ταύρου.

3. 25.05.2013
    Σεληνιακή έκλειψη στις 04ο 08' του Τοξότη.

4. 18.10.2013
    Σεληνιακή έκλειψη στις 25ο 45' του Κριού.
5. 03.11.2013
    Ηλιακή έκλειψη στις 11ο 15' του Σκορπιού. 

Εκλείψεις 2012 
1. 20.05.2012
    Ηλιακή έκλειψη στις 00ο 20'Διδύμου, ώρα 02:45
2. 04.06.2012 
    Σεληνιακή έκλειψη στις 14ο 14' Τοξότη, ώρα 14:11
3. 14.11.2012 
    Ηλιακή έκλειψη στις 21ο 56' Σκορπιού, ώρα 00:07
4. 28.11.2012 
    Σεληνιακή έκλειψη στις 6ο 47' Δίδυμου, ώρα 16:46
  
Εκλείψεις 2011
1. 04.01.2011
    Ηλιακή έκλειψη στον Αιγόκερω, 13ο 39’ ώρα 11:05
2. 01.06.2011
    Ηλιακή έκλειψη στον Δίδυμο, 11ο 02’ ώρα 23:03
3. 15.06.2011
    
Σεληνιακή έκλειψη στον Τοξότη, 24ο 24’ ώρα 22:15                                                          
4. 01.07.2011
    Ηλιακή έκλειψη στον Καρκίνο, 09ο 13’ ώρα 10:54
5. 25.11.2011
   Ηλιακή έκλειψη στον Τοξότη,  02ο 38’ ώρα 08:13
6. 10.12.2011
   Σεληνιακή έκλειψη στον Δίδυμο, 12ο 34’ ώρα 16:39