ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ με τον ATHAN

οι τάσεις για την εβδομάδα αστρολογικά, αριθμολογικά και αθανικά

The Ishtar Sessions (πρώτος κύκλος-2013)
The Underground Sessions (δεύτερος κύκλος-2014)
The Shocking Sessions (τρίτος κύκλος-2015)
The Fourfold Sessions (τέταρτος κύκλος-2016)
The Athan Show (πέμπτος κύκλος-2017)
The Show Must Go On Sessions (έκτος κύκλος-2018)

κάθε Παρασκευή βράδυ ζωντανά στις 21:00 


www.1234.gr

Οι ηχογραφημένες εκπομπές στο
mixcloud.com/athanzervas