Αρρυθμίες με τον Athan
Αστρολογία και Αριθμολογία

The Ishtar Sessions (πρώτος κύκλος-2013)
The Underground Sessions (δεύτερος κύκλος-2014)
The Shocking Sessions (τρίτος κύκλος-2015)
The Fourfold Sessions (τέταρτος κύκλος-2016)
The Athan Show (πέμπτος κύκλος-2017)
The Show Must Go On Sessions (έκτος κύκλος-2018)

κάθε Παρασκευή βράδυ στις 21:00 στον www.1234.gr

Οι ηχογραφημένες εκπομπές στο mixcloud.com/athanzervas