Συνεδρίες

Σκοπός κάθε συνεδρίας είναι να πάρετε απαντήσεις σε αυτό που σας απασχολεί αλλά και κατευθύνσεις για την διαχείριση της ζωής σας και των σχέσεών σας μέσα από την καλύτερη επαφή με τα σκοτεινά σημεία του μηχανισμού σας. 


για περισσότερες πληροφορίες
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
athanzervas@gmail.com

κινητό:
6981154716


Μελέτη και ανάλυση του γενέθλιου χάρτη
Αυτογνωσιακή συνεδρία διάρκειας δύο ωρών

Ο γενέθλιος χάρτης είναι το ατομικό μας αποτύπωμα και εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κατανοήσουμε καλύτερα και εις βάθος τον εαυτό μας, τα τρώτα μας σημεία και τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι για όλα και το να καταλάβουμε από τι ακριβώς είμαστε φτιαγμένοι εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και βοηθά στην καλύτερη διαχείριση και στόχευση της ενέργειάς μας. Μελέτη και ανάλυση των τάσεων για τον επόμενο χρόνο
Προβλεπτική συνεδρία διάρκειας δύο ωρών


Αυτό που λέγεται μέλλον είναι το αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο ξεδιπλώνεται και εξελίσσεται ο ριζικός χάρτης μέσα στον χρόνο. Όλα όσα περιγράφονται στον ριζικό μας χάρτη είναι δυνατά, δεν είναι όμως όλα δυνατά ταυτόχρονα. Κάθε χρονιά προβάλει μια συγκεκριμένη θεματολογία που αναπτύσσεται και μια συγκεκριμένη υπόσχεση του γενέθλιου χάρτη που εκπληρώνεται. Μέσα από τις ανιούσες (profections), την τεχνική της ζωδιακής απελευθέρωσης (zodiac releasing), την ηλιακή επιστροφή και τις δευτερεύουσες προόδους μπορούμε να διαβάσουμε τις τάσεις για την επόμενη χρονιά και να κινηθούμε πιο στοχευμένα γύρω από αυτά που κάθε φορά έχει ανάγκη το σώμα και η ψυχή μας.Μελέτη και διερεύνηση του οικογενειακού μύθου
Αυτογνωσιακές συνεδρίες δύο ωρών

(χρειάζονται περισσότερα δίωρα για μια πλήρη κατανόηση)

Η ψυχολογία λέει ότι ο άνθρωπος διαμορφώνεται κατά τα τρία με έξι πρώτα χρόνια της ζωής του και η παιδική ηλικία έχει να διαδραματίσει τον πιο σημαντικό ρόλο στην ενήλικη ζωή του ανθρώπου. Ο εσωτερισμός πρεσβεύει ότι η ψυχή κουβαλά πληροφορίες από πρότερες ζωές και ξαναγεννιόμαστε σε μια καθόλου τυχαία στιγμή για να εκπληρώσουμε ημιτελείς υποθέσεις μας. Η στάση μας σε πολλά συμβάντα της τωρινής μας ζωής καθορίζεται από συσσωρευμένες πληροφορίες που έχουμε για τους τρόπους χειρισμού παρόμοιων γεγονότων από ανιόντες συγγενείς. Αυτές οι εμπειρικές πληροφορίες από το παρελθόν μας αγγίζουν στο παρόν και μας επηρεάζουν στις επιλογές που κάνουμε για το μέλλον, όχι μόνο για τους εαυτούς μας, αλλά και για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Το γενεαλογικό δέντρο της ψυχής έχει ρίζες και κλαδιά..

Στις συνεδρίες καρμικής ανάλυσης αναλύονται τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχουν κληροδοτηθεί από τους προγόνους μας, ανιχνεύεται ο οικογενειακός μύθος, εξηγούνται συνήθειες που έχουμε και διερευνούνται οι φοβίες μας. Οι συνεδρίες καρμικής ανάλυσης είναι μια ακόμη πιο βαθιά βουτιά στον ριζικό χάρτη που φωτίζει πτυχές που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά και που εξηγεί γνωρίσματα και αντιδράσεις μας. Οι σεληνιακοί δεσμοί πάντα συνδέονται με τις καρμικές καταβολές και επιταγές αυτής της ενσαρκωσης, αλλά δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που χρειάζεται να αναλυθεί. Οι δεσμοί ανόδου και καθόδου κάθε πλανήτη του χάρτη μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες. Ο δρακωνικός χάρτης συμπληρώνει και ρίχνει φως στον ριζικό χάρτη, όπως επίσης και η μελέτη συγκεκριμένων οίκων του ριζικού χάρτη. Η συνδυαστική μελέτη αντίστροφων προοδευμένων χαρτών (δευτερεύουσες, τριτεύουσες και ελάσσονες πρόοδοι) ξεκλειδώνουν κρυμμένα γεγονότα της οικογενειακής ιστορίας. 


Μελέτη και διερεύνηση του δυναμικού μιας σχέσης
Δίωρη συνεδρία

Εξετάζεται το δυναμικό μιας σχέσης, οι ψυχολογικές διεργασίες και οι αντικειμενικές προοπτικές που υπάρχουν μέσα από την ανάλυση της συναστρίας και την τεχνική του σύνθετου χάρτη. Οι συνεδρίες για τις σχέσεις δεν αφορούν μόνο τις ερωτικές-αισθηματικές σχέσεις, αλλά και τις σχέσεις δύο συνεργατών στον επαγγελματικό τομέα, ενός γάμου, την διερεύνηση της σχέσης γονέα-παιδιού και οποιαδήποτε μορφή σχέσης χρειάζεται να διερευνηθεί. Οι συνεδρίες μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στην κατανόηση και να ανοίξουν έναν δρόμο για την επίλυση προβλημάτων που υπάρχουν και γι'αυτό είναι επιθυμητή, εφόσον αυτό είναι εφικτό, η παρουσία και των δύο μελών της σχέσης κατά την διάρκεια της συνεδρίας.   
για περισσότερες πληροφορίες

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
athanzervas@gmail.com

κινητό:
6981154716


Δεν υπάρχουν σχόλια: