Εκλείψεις 2024
1. 24.03.2024
    Έκλειψη Σελήνης στις 05ο07’ Ζυγού
2. 08.04.2024
    Έκλειψη Ηλίου στις 19ο24’ Κριού
3. 18.09.2024
    Έκλειψη Σελήνης στις 25ο41’ Ιχθύος
4. 02.10.2024
    Έκλειψη Ηλίου στις 10ο04’ 
Ζυγού

Εκλείψεις 2023
1. 20.04.2023

    Υβριδική έκλειψη Ηλίου στις 29ο50’ Κριού
2. 05.05.2023
    Σεληνιακή έκλειψη παρασκιάς στις 14ο58’ Σκορπιού
3. 14.10.2023
    Δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου στις 21ο07’ Ζυγού
4. 28.10.2023
    Μερική έκλειψη Σελήνης στις 05ο09’ Ταύρου

Εκλείψεις 2022
1. 30.4.2022

    Μερική έκλειψη Ηλίου στις 10ο28’ Ταύρου
2. 16.5.2022
    Ολική έκλειψη Σελήνης στις 25ο18’ Σκορπιού
3. 25.10.2022
    Μερική έκλειψη Ηλίου στις 02ο00’ Σκορπιού
4. 8.11.2022
    Ολική έκλειψη Σελήνης στις 16ο00’ Ταύρου

Εκλείψεις 2021
1. 26.5.2021
    Ολική έκλειψη Σελήνης στις 05ο25’ Τοξότη
2. 10.6.2021
    Δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου στις 19ο47’ Διδύμου
3. 19.11.2021
    Μερική έκλειψη Σελήνης στις  27ο14’ Ταύρου
4. 4.12.2021
    Ολική έκλειψη Ηλίου στις 12ο22’ Τοξότη

Εκλείψεις 2020
1. 10.1.2020
    Σεληνιακή έκλειψη παρασκιάς στις 20ο00’ Καρκίνου
2. 5.6.2020
    Σεληνιακή έκλειψη παρασκιάς στις 15ο34’ Τοξότη
3. 21.6.2020
    Δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου στην 00ο21’ Καρκίνου
4. 5.7.2020
    Σεληνιακή έκλειψη παρασκιάς στις 13ο37’ Αιγόκερω
5. 30.11.2020
    Σεληνιακή έκλειψη παρασκιάς στις 08ο38’ Διδύμων
6. 14.12.2020
    Ολική έκλειψη Ηλίου στις 23ο08’ Τοξότη

Εκλείψεις 2019

1. 06.01.2019
    μερική έκλειψη Ηλίου στις 15ο25’ του Αιγόκερω
2. 21.01.2019
    ολική έκλειψη Σελήνης στην 00ο51’ του Λέοντα
3. 02.07.2019
    ολική έκλειψη Ηλίου στις 10ο37’ του Καρκίνου 
4. 16.07.2019
    μερική έκλειψη Σελήνης στις 24ο04’ του Αιγόκερω
5. 26.12.2019
    δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου στις 04ο06’ του Αιγόκερω

Εκλείψεις 2018
1. 31.01.2018
    
ολική σεληνιακή έκλειψη στις 11ο37’ του Λέοντα
2. 15.02.2018
   
μερική ηλιακή έκλειψη στις 27ο07’ του Υδροχόου
3. 13.07.2018
   
μερική ηλιακή έκλειψη στις 20ο41’ του Καρκίνου
4. 27.07.2017
   
ολική σεληνιακή έκλειψη στις 04ο44’ του Υδροχόου
5. 11.8.2018
   
μερική ηλιακή έκλειψη στις 18ο41’ του Λέοντα


Εκλείψεις 2017 
1. 11.02.2017
    δακτυλιοειδής σεληνιακή έκλειψη στiς 22ο28' του Λέοντα.
2. 26.02.2017
    μερική ηλιακή έκλειψη στις 8ο12' των Ιχθύων.
3. 07.08.2017
    μερική σεληνιακή έκλειψη στις 15ο25' του Υδροχόου.
4. 21.08.2017
    ολική ηλιακή έκλειψη στις 28ο53' Λέοντα.


Εκλείψεις 2016
1. 09.03.2016
    ολική ηλιακή έκλειψη στις 18ο55' του Ιχθύος.
2. 23.03.2016
    σεληνιακή έκλειψη παρασκιάς στις 03ο17΄του Ζυγού.
3. 18.08.2016
    σεληνιακή έκλειψη παρασκιάς στις 25ο51' του Υδροχόου.
4. 01.09.2016
    δακτυλιοειδής ηλιακή έκλειψη στις 09ο21' της Παρθένου.
5. 16.09.2016
    σεληνιακή έκλειψη παρασκιάς στις 24019' του Ιχθύος.

Εκλείψεις 2015
1. 20.03.2015    
    ολική Ηλιακή Έκλειψη στις 29ο27' του 
Ιχθύος.

204.04.2015   
    ολική Σεληνιακή Έκλειψη στις 14ο24'
 του Ζυγού.

313.09.2015   
    μερική Ηλιακή Έκλειψη στις 20ο10' της 
Παρθένου. 

428.09.2015   
    ολική Σεληνιακή Έκλειψη στις 04ο40' του 
Κριού. 


Εκλείψεις 2014
1. 15.04.2014, 10:42
    ολική σεληνιακή έκλειψη στις 25ο16' του Ζυγού. 
2. 29.04.2014, 08:14   
    δακτυλιοειδής ηλιακή έκλειψη στις 08ο52' του Ταύρου.
3. 08.10.2014, 13:50
    ολική σεληνιακή έκλειψη στις 15ο05' του Κριού. 
4. 24.10.2014, 00:56
    μερική ηλιακή έκλειψη στις 00ο25' του Σκορπιού.

Εκλείψεις 2013
1. 25.04.2013
    μερική σεληνιακή έκλειψη στις 05ο45' του Σκορπιού. 
2. 10.05.2013    
     δακτυλιοειδής ηλιακή έκλειψη στις 19ο31' του Ταύρου.
3. 25.05.2013
    σεληνιακή έκλειψη παρασκιάς στις 04ο08' του Τοξότη. 
4. 18.10.2013
    σεληνιακή έκλειψη παρασκιάς στις 25ο45' του Κριού.
5. 03.11.2013
    υβριδική ηλιακή έκλειψη στις 11ο15' του Σκορπιού. 

Εκλείψεις 2012 
1. 20.05.2012
    δακτυλιοειδής ηλιακή έκλειψη στις 00ο20' του Διδύμου.
2. 04.06.2012 
    μερική σεληνιακή έκλειψη στις 14ο13' του Τοξότη.
3. 14.11.2012 
    ολική ηλιακή έκλειψη στις 21ο56' του Σκορπιού.
4. 28.11.2012 
    σεληνιακή έκλειψη παρασκιάς στις 06ο46' του Δίδυμου.
  
Εκλείψεις 2011
1. 04.01.2011
    μερική ηλιακή έκλειψη στις 13ο38' του Αιγόκερω. 
2. 01.06.2011
    μερική ηλιακή έκλειψη στις 11ο01' του Διδύμου.
3. 15.06.2011
   
ολική σεληνιακή έκλειψη στις  24ο23' του Τοξότη.
4. 01.07.2011
    μερική ηλιακή έκλειψη στις 09ο12' του Καρκίνου.  
5. 25.11.2011
    μερική ηλιακή έκλειψη στις 02ο36' του Τοξότη.
6. 10.12.2011
    ολική σεληνιακή έκλειψη στις 18ο10' του Διδύμου.