Φάσεις Σελήνης 2024Ημερομηνία
Φάση
Ζώδιο
04.01.2024
τελευταίο τέταρτο 
13ο15' Ζυγού
11.01.2024
νέα Σελήνη 
20ο44' Αιγόκερω
18.01.2024
πρώτο τέταρτο
27ο32' Κριός
25.01.2024
Πανσέληνος 
05ο15' Λέοντα03.02.2024
τελευταίο τέταρτο 
13ο36' Σκορπιού
10.02.2024
νέα Σελήνη
20ο41' Υδροχόου
16.02.2024
πρώτο τέταρτο
27ο26' Ταύρου
24.02.2024
Πανσέληνος 
05ο23' Παρθένου 03.03.2024
τελευταίο τέταρτο  
13ο32Τοξότη
10.03.2024
νέα Σελήνη 
20ο17' Ιχθύος
17.03.2024
πρώτο τέταρτο
27ο04' Διδύμου
25.03.2024
έκλειψη Σελήνης
05ο07' Ζυγού 02.04.2024τελευταίο τέταρτο12ο52Αιγόκερω
08.04.2024
έκλειψη Ηλίου
19ο24Κριού
15.04.2024
πρώτο τέταρτο
26ο18Καρκίνου
24.04.2024
Πανσέληνος
04ο18Σκορπιού 

01.05.2024
τελευταίο τέταρτο  
11ο35' Υδροχόου
08.05.2024
νέα Σελήνη18ο02Ταύρου
15.05.2024
πρώτο τέταρτο
25ο08Λέοντα
23.05.2024
Πανσέληνος
02ο55Τοξότη
30.05.2024

τελευταίο τέταρτο
09ο46Ιχθύος
06.06.2024
νέα Σελήνη
16ο18Διδύμων 
14.06.2024
πρώτο τέταρτο
23ο39' Παρθένου 
22.06.2024
Πανσέληνος
01ο07Αιγόκερω
28.06.2024
τελευταίο τέταρτο
07ο40Κριού

 

06.07.2024
νέα Σελήνη
14ο23Καρκίνου 
14.07.2024
πρώτο τέταρτο
22ο01' Ζυγού
21.07.2024
Πανσέληνος
29ο09Αιγόκερω
28.07.2024
τελευταίο τέταρτο
05ο32Ταύρου04.08.2024
νέα Σελήνη
12ο34Λέοντα 
12.08.2024
πρώτο τέταρτο
20ο24' Σκορπιού
19.08.2024
Πανσέληνος
27ο15Υδροχόου
26.08.2024
τελευταίο τέταρτο
03ο38Διδύμων03.09.2024
νέα Σελήνη 
11ο04Παρθένου
11.09.2024
πρώτο τέταρτο
19ο00Τοξότη
18.09.2024
έκλειψη Σελήνης
25ο41Ιχθύων
24.09.2024
τελευταίο τέταρτο
02ο12Καρκίνου02.10.2024
έκλειψη Ηλίου
10ο04' Ζυγού
10.10.2024
πρώτο τέταρτο
17ο58Αιγόκερω
17.10.2024
Πανσέληνος
24ο35' Κριού
24.10.2024
τελευταίο τέταρτο
01ο24Λέοντα 01.11.2024
νέα Σελήνη 
09ο35Σκορπιού
09.11.2024
πρώτο τέταρτο
17ο20Υδροχόου
15.11.2024
Πανσέληνος
24ο01Ταύρου
23.11.2024
τελευταίο τέταρτο
01ο15 Παρθένου01.12.2024
νέα Σελήνη
09ο33Τοξότη
08.12.2024
πρώτο τέταρτο
17ο02' Ιχθύος
15.12.2024
22.12.2024
31.12.2024
Πανσέληνος
τελευταίο τέταρτο
νέα Σελήνη
23ο53' Διδύμου
01ο34' Ζυγού
09ο44
Αιγόκερω