Φάσεις Σελήνης 2023Ημερομηνία
Φάση
Ζώδιο
07.01.2023
Πανσέληνος 
16ο22' Καρκίνου
15.01.2023
τελευταίο τέταρτο 
24ο38' Ζυγού
21.01.2023
νέα Σελήνη
01ο33' Υδροχόου
28.01.2023
πρώτο τέταρτο
08ο26' Ταύρου05.02.2023
Πανσέληνος 
16ο41' Λέοντα
13.02.2023
τελευταίο τέταρτο 
24ο4ο' Σκορπιού
20.02.2023
νέα Σελήνη
01ο22' Ιχθύων
27.02.2023
πρώτο τέταρτο
08ο27' Διδύμου07.03.2023
Πανσέληνος 
16ο40Παρθένος
15.03.2023
τελευταίο τέταρτο 
24ο13' Τοξότης
21.03.2023
νέα Σελήνη
00ο50' Κριός
29.03.2023
πρώτο τέταρτο
08ο09' Καρκίνος06.04.2023Πανσέληνος 16ο07' Ζυγού 
13.04.2023
τελευταίο τέταρτο 
23ο11' Αιγόκερω
20.04.2023
έκλειψη Ηλίου
29ο50Κριού
27.04.2023
πρώτο τέταρτο
07ο21' Λέοντα

05.05.2023
έκλειψη Σελήνης  
14ο58' Σκορπιού 
12.05.2023
τελευταίο τέταρτο21ο37' Υδροχόου
19.05.2023
νέα Σελήνη
28ο05' Ταύρου
27.05.2023
πρώτο τέταρτο
06ο06' Παρθένου 04.06.2023
Πανσέληνος
13ο18Τοξότη
10.06.2023
τελευταίο τέταρτο
19ο40' Ιχθύων
18.06.2023
νέα Σελήνη
26ο43Διδύμων 
26.06.2023
πρώτο τέταρτο
04ο29Ζυγού

 

03.07.2023
Πανσέληνος
11ο19Αιγόκερω
10.07.2023
τελευταίο τέταρτο
17ο36' Κριού
17.07.2023
νέα Σελήνη
24ο56' Καρκίνου
26.07.2023
πρώτο τέταρτο
02ο43Σκορπιού01.08.2023
Πανσέληνος
09ο16Υδροχόου
08.08.2023
τελευταίο τέταρτο
15ο39Ταύρου
16.08.2023
νέα Σελήνη
23ο17' Λέοντα
24.08.2023
πρώτο τέταρτο
01ο00Τοξότη
31.08.2023

Πανσέληνος
07ο25Ιχθύος
07.09.2023
τελευταίο τέταρτο
14ο04Διδύμων 
15.09.2023
νέα Σελήνη 
21ο59Παρθένου
22.09.2023
πρώτο τέταρτο
29ο32Τοξότη
29.09.2023
Πανσέληνος
06ο00Κριού06.10.2023
τελευταίο τέταρτο
13ο03' Καρκίνου 
14.10.2023
έκλειψη Ηλίου
21ο08Ζυγού
22.10.2023
πρώτο τέταρτο
28ο28Αιγόκερω
28.10.2023
έκλειψη Σελήνης
05ο09Ταύρου05.11.2023
τελευταίο τέταρτο
12ο40Λέοντα 
13.11.2023
νέα Σελήνη 
20ο44' Σκορπιού
20.11.2023
πρώτο τέταρτο
27ο51Υδροχόου
27.11.2023
Πανσέληνος
04ο51Διδύμων 05.12.2023
τελευταίο τέταρτο
12ο49' Παρθένου
13.12.2023
νέα Σελήνη
20ο40Τοξότη
19.12.2023
27.12.2023
πρώτο τέταρτο
Πανσέληνος

27ο35Ιχθύων
04ο58' Καρκίνου