Φάσεις Σελήνης 2020Ημερομηνία
Φάση
Ζώδιο
03.01.2020
πρώτο τέταρτο
12ο15' Κριού
10.01.2020
σεληνιακή έκλειψη 
20ο00' Καρκίνου
17.01.2020
τελευταίο τέταρτο
26ο52' Ζυγού
24.01.2020
νέα Σελήνη
04ο22' Υδροχόου02.02.2020
πρώτο τέταρτο 
12ο40' Ταύρου
09.02.2020
Πανσέληνος
20ο00' Λέοντα
15.02.2020
τελευταίο τέταρτο
26ο41' Σκορπιού
23.02.2020
νέα Σελήνη
04ο29' Ιχθύος02.03.2020
πρώτο τέταρτο 
12ο42Διδύμων
09.03.2020
Πανσέληνος
19ο37' Παρθένου
16.03.2020
τελευταίο τέταρτο
26ο16' Τοξότη
24.03.2020
νέα Σελήνη
24ο12' Κριού01.04.2019 πρώτο τέταρτο12ο09Καρκίνου
08.04.2019
Πανσέληνος
18ο44' Ζυγού
14.04.2019
τελευταίο τέταρτο
25ο27' Αιγόκερω
23.04.2019
νέα Σελήνη
03ο24' Ταύρου
30.04.2020
πρώτο τέταρτο
10ο57' Λέοντα07.05.2020
Πανσέληνος17ο20Σκορπιού
14.05.2020
τελευταίο τέταρτο
24ο14Υδροχόου
22.05.2020
νέα Σελήνη
02ο05' Διδύμων
30.05.2020
πρώτο τέταρτο
09ο12' Παρθένου05.06.2020
σεληνιακή έκλειψη 
15ο34' Τοξότη
13.06.2020
τελευταίο τέταρτο
22ο42Ιχθύος
21.06.2020
έκλειψη Ηλίου
00ο21Καρκίνου
28.06.2020
πρώτο τέταρτο 
07ο06Ζυγού05.07.2020
σεληνιακή έκλειψη 
13ο38΄ Αιγόκερω
12.07.2020
τελευταίο τέταρτο
21ο03Κριού
20.07.2020
νέα Σελήνη
28ο27' Καρκίνου
27.07.2020
πρώτο τέταρτο 
04ο56' Σκορπιού03.08.2020
Πανσέληνος 
11ο46Υδροχόου
11.08.2020
τελευταίο τέταρτο
19ο28Ταύρου
19.08.2020
νέα Σελήνη
26ο35' Λέοντα
25.08.2020
πρώτο τέταρτο
02ο59' Τοξότη02.09.2020
Πανσέληνος
10ο12Ιχθύος
10.09.2020
τελευταίο τέταρτο
18ο08Διδύμων
17.09.2020
νέα Σελήνη
25ο01' Παρθένου
24.09.2020
πρώτο τέταρτο
01ο29' Αιγόκερω01.10.2020
Πανσέληνος
09ο08' Κριού
10.10.2020
τελευταίο τέταρτο
17ο10Καρκίνου
16.10.2020
νέα Σελήνη
23ο53Ζυγού
23.10.2020
πρώτο τέταρτο
00ο36' Υδροχόου
31.10.2020
Πανσέληνος
08ο38Ταύρου08.11.2020
τελευταίο τέταρτο
16ο37Λέοντα
15.11.2020
νέα Σελήνη
23ο18' Σκορπιού
22.11.2020
πρώτο τέταρτο
00ο20' Ιχθύος
30.11.2020
σεληνιακή έκλειψη 
08ο38Διδύμων08.12.2020 
14.12.2020
21.12.2020
30.12.2020

τελευταίο τέταρτο
έκλειψη Ηλίου
πρώτο τέταρτο
Πανσέληνος
16ο22Παρθένου
23ο08' Τοξότη
00ο35' Κριού
08ο53' Καρκίνου