Φάσεις Σελήνης 2021Ημερομηνία
Φάση
Ζώδιο
06.01.2021
τελευταίο τέταρτο
16ο17' Ζυγού
13.01.2021
νέα Σελήνη
23ο13' Αιγόκερω
20.01.2021
πρώτο τέταρτο
01ο02' Ταύρου
28.01.2021
Πανσέληνος
09ο05' Λέοντα04.02.2021
τελευταίο τέταρτο
16ο07' Σκορπιού
11.02.2021
νέα Σελήνη
23ο16' Υδροχόου
19.02.2021
πρώτο τέταρτο
01ο20' Διδύμων
27.02.2021
Πανσέληνος 
08ο57' Παρθένου06.03.2021
τελευταίο τέταρτο
15ο41Τοξότη
13.03.2021
νέα Σελήνη
23ο03' Ιχθύων
21.03.2021
πρώτο τέταρτο
01ο12' Καρκίνου
28.03.2021
Πανσέληνος
08ο18' Ζυγού04.04.2021 τελευταίο τέταρτο14ο51Αιγόκερω
12.04.2021
νέα Σελήνη
22ο24' Κριού
20.04.2021
πρώτο τέταρτο
00ο25' Λέοντα
27.04.2021
Πανσέληνος
07ο06' Σκορπιού03.05.2021
τελευταίο τέταρτο
03ο35' Υδροχόου
11.05.2021
νέα Σελήνη21ο17Ταύρου
19.05.2021
πρώτο τέταρτο
29ο01Λέοντα
26.05.2021
έκλειψη Σελήνης
05ο25' Τοξότη02.06.2021
τελευταίο τέταρτο
11ο59Ιχθύος
10.06.2021
έκλειψη Ηλίου
19ο47' Διδύμων
18.06.2021
πρώτο τέταρτο
27ο09' Παρθένου
24.06.2021
Πανσέληνος
03ο27Αιγόκερω

 

02.07.2021
τελευταίο τέταρτο
10ο14Κριού
10.07.2021
νέα Σελήνη
18ο01΄ Καρκίνου
17.07.2021
πρώτο τέταρτο
25ο03' Ζυγού
24.07.2021
Πανσέληνος
01ο26' Υδροχόου
31.07.2021
τελευταίο τέταρτο
08ο33' Ταύρου08.08.2021
νέα Σελήνη
16ο14Λέοντα 
15.08.2021
πρώτο τέταρτο
23ο00Σκορπιού
22.08.2021
Πανσέληνος
29ο37Υδροχόου
30.08.2021
τελευταίο τέταρτο
07ο08' Διδύμων07.09.2021
νέα Σελήνη
14ο38Παρθένου 
13.09.2021
πρώτο τέταρτο
21ο16Τοξότη
21.09.2021
Πανσέληνος
28ο13Ιχθύος
29.09.2021
τελευταίο τέταρτο
06ο08Καρκίνου06.10.2021
νέα Σελήνη
13ο24Ζυγού 
13.10.2021
πρώτο τέταρτο
20ο00Αιγόκερω
20.10.2021
Πανσέληνος
27ο26Κριού
28.10.2021
τελευταίο τέταρτο
05ο37' Λέοντα04.11.2021
νέα Σελήνη
12ο40Σκορπιού 
11.11.2021
πρώτο τέταρτο
19ο20Υδροχόου
19.11.2021
έκλειψη Σελήνης
27ο14Ταύρου
27.11.2021
τελευταίο τέταρτο
05ο28' Παρθένου04.12.2021
έκλειψη Ηλίου
12ο22Τοξότη
11.12.2021 
19.12.2021
27.12.2021
πρώτο τέταρτο
Πανσέληνος
τελευταίο τέταρτο
19ο13Ιχθύος
27ο28' Διδύμων
05ο32' Ζυγού