ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φίλων Αστρολογίας (ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.) είναι μία ένωση για την διάδοση της Αστρολογίας στην Ελλάδα και την ανάπτυξη της Αστρολογικής Παιδείας. H ένωση αυτή έχει από τις 2 Οκτωβρίου 2017 πάρει την μορφή σωματείου με την ίδια επωνυμία και αποτελεί μετεξέλιξη της μη κερδοσκοπικής εταιρείας των Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος. Έδρα του σωματείου είναι η Αθήνα και έχει συστηθεί από 23 ιδρυτικά μέλη. Το σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά τρία χρόνια.
Δεν υπάρχουν σχόλια: