23.12.18

Τα ενάμισι-τετράγωνα Δία - Ουρανού κατά το 2019

Οι όψεις αυτές ανήκουν στον κύκλο Δία-Ουρανού που άρχισε το 2010 και πλέον βρίσκεται σε φθίνουσα φάση από τo 2017. Ο συγκεκριμένος πλανητικός κύκλος έχει διάρκεια δεκατεσσάρων ετών και σχετίζεται με την αφύπνιση και την ανάπτυξη της ανθρώπινης συνείδησης και με την επέκταση του ορίζοντα δράσης και επιχειρηματικότητας, όπως επίσης με την αντίδραση προς την καθεστηκυία τάξη και την υπέρβαση. Είναι κύκλος που συνδέεται με τις ελεύθερες αγορές και τον καπιταλισμό. Η φθίνουσα φάση του κύκλου συνδέεται με μια κοινωνία σε κρίση, με άκρως ρευστές και εύφλεκτες καταστάσεις που ανά πάσα στιγμή μπορεί να οδηγήσουν σε εκρήξεις και απρόβλεπτες εξελίξεις.  


Σε προσωπικό επίπεδο η σχέση ενάμισι τετραγώνου του Δία με τον Ουρανό φέρνει ένταση και προκλήσεις στα θέματα που επηρεάζουν οι πλανήτες στον ατομικό χάρτη, μέσα από τις οποίες καλούμαστε να μάθουμε και να αποκτήσουμε γνώση. Οι συγκρούσεις με αυτή την όψη είναι λιγότερο εμφανείς από ό,τι στο τετράγωνο και είναι πιο εύκολο να καταπιέσουμε το πρόβλημα και έτσι να μην αποκτήσουμε γνώση. Η τάση να αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που ενεργοποιούνται αυτή την περίοδο και που περιγράφονται από τον ατομικό χάρτη και να τα κρύψουμε κάτω από το γνωστό χαλάκι, θα φέρει μόνο πρόσκαιρη ανακούφιση..

Ο Δίας θα κάνει τρεις φορές ενάμισι τετράγωνο με τον Ουρανό

Το πρώτο ενάμισι τετράγωνο κορυφώνεται στις 9 Ιανουαρίου 2019 και λειτουργεί από 28 Δεκεμβρίου μέχρι 17 Ιανουαρίου. Επηρεάζει τους γεννημένους από 17-19/4,  από 4-8/12 και όσους έχουν πλανήτες ή σημεία από την 11η μέχρι την 15η μοίρα του Τοξότη ή γύρω στην 28η μοίρα του Κριού. Το πρώτο ενάμισι τετράγωνο γίνεται με τους πλανήτες στο ίδιο στοιχείο (φωτιά) και η διαχείριση της ενέργειας του είναι θεωρητικά τουλάχιστον πιο εύκολη, μιας και τα ζώδια στα οποία γίνεται έχουν μια κοινή βασική λειτουργία. Αντιθέτως τα επόμενα ενάμισι τετράγωνα θα γίνουν με τους πλανήτες σε διαφορετικά στοιχεία (φωτιά και γη) και η διαχείρισή τους θα είναι πιο δύσκολη και απαιτητική. 

Το δεύτερο ενάμισι τετράγωνο γίνεται με τον Δία ανάδρομο, κορυφώνεται στις 7 Ιουνίου 2019 και λειτουργεί από 23 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου. Επηρεάζει τους γεννημένους από 23-25/4, από 12-14/12 και όσους έχουν πλανήτες ή σημεία από την 19η μέχρι την 21η μοίρα του Τοξότη ή γύρω στην 4η με 5η μοίρα του Ταύρου.

Το τελευταίο ενάμισι τετράγωνο γίνεται με τον Ουρανό ανάδρομο, κορυφώνεται στις 14 Οκτωβρίου 2019 και λειτουργεί από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 21 Οκτωβρίου. Επηρεάζει τις ίδιες ημερομηνίες γέννησης, όπως και το δεύτερο ενάμισι τετράγωνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: