10.12.10

Εννιά πράγματα για τις εκλείψεις

Οι εκλείψεις έχουν μεγάλη σημασία και επιρροή στην ανθρώπινη ζωή. Υπάρχουν κάποια βασικά σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας για να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί μια έκλειψη.
Οι εκλείψεις συμβαίνουν σε σύνοδο ή αντίθεση Ήλιου/Σελήνης
και πάντα με τη συμμετοχή του βόρειου και νότιου Σεληνιακού Δεσμού. Πρέπει να εξεταστεί ποιος από τους δύο Δεσμούς βρίσκεται πάνω στον Ήλιο καθώς και σε ποιο ζώδιο λαμβάνει χώρα η έκλειψη. Συμβαίνουν λοιπόν πάντα την ημέρα της νέας Σελήνης ή της Πανσελήνου αλλά η επίδρασή τους είναι κατά πολύ περισσότερο ισχυρή και με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από αυτή που έχει μια νέα Σελήνη ή μια Πανσέληνος. Πάντα μετά από μια έκλειψη Ηλίου ακολουθεί μια έκλειψη Σελήνης 14 μέρες μετά. Ο μέγιστος αριθμός των εκλείψεων που μπορεί να έχουμε στη διάρκεια μιας χρονιάς είναι επτά.

Η έκλειψη είναι μια ενεργειακή σύγκλιση.
Οι εκλείψεις από την αρχαιότητα θεωρούνταν σαν κάτι τρομαχτικό και δυσοίωνο. Αυτό δεν ισχύει απόλυτα αλλά σίγουρα μια έκλειψη μπορεί να ενεργοποιήσει πολλά πράγμα σε έναν γενέθλιο χάρτη ή ακόμη και στον χάρτη ενός κράτους. Οι εκλείψεις θεωρούνται ακόμη και σήμερα ότι είναι κάτι αρνητικό, αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Το αν θα λειτουργήσει θετικά ή αρνητικά μια έκλειψη αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η σχέση της με τον ωροσκόπο και με τη θέση της Σελήνης και των άλλων πλανητών. Σημαντικότερο ρόλο όμως παίζει η σχέση της έκλειψης με τον ωροσκόπο και τον κυβερνήτη του ωροσκόπου σε έναν χάρτη.

Τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρει μια έκλειψη
Οι εκλείψεις μας σπρώχνουν να κινηθούμε γρήγορα και μπροστά. Μας σπρώχνουν να αναλάβουμε δράση σε κάποιο τομέα της ζωής μας όπου τα πράγματα ήταν στατικά και χωρίς εξέλιξη. Μια έκλειψη σηματοδοτεί μια καινούργια αρχή που μπορεί να φέρει όμως ριζικές αλλαγές, σαν να ξεκινάει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μας. Αυτό συμβαίνει με μια πληθώρα γεγονότων στη ζωή μας που μπορεί να είναι ευχάριστα ή και δυσάρεστα, ανάλογα με τον προσωπικό μας χάρτη. Οτιδήποτε φέρνει μια ηλιακή έκλειψη θα είναι ορατό και ξεκάθαρο και σε εμάς και στους άλλους. Οι σεληνιακές εκλείψεις από την άλλη δημιουργούν εσωτερικά γγονότα, μας κάνουν να νοιώθουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο που δεν είναι απαραίτητα λογικός και οι αιτίες του δεν είναι εμφανείς στους άλλους. Όλες οι εκλείψεις, ηλιακές και σεληνιακές, έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν τη ζωή μας. Τα γεγονότα που τις συνοδεύουν φαίνονται έντονα και σημαντικά. Μπορεί αντικειμενικά να μην είναι τόσο σημαντικά αλλά για μας έχουν μεγάλη σημασία. Πολλές φορές, μια καινούργια αρχή σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας κάτι από το παρελθόν. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, μια σχέση, ένα αντικείμενο ή έναν τρόπο συμπεριφοράς.Χρόνος επιρροής
Η επίδραση μιας έκλειψης είναι δυνατό να βιωθεί ένα μήνα πριν από την συγκεκριμένη ημερομηνία που η έκλειψη συμβαίνει. Επίσης μετά από 90 ημέρες, όταν δηλαδή ο Ήλιος θα κάνει τετράγωνο με την μοίρα της έκλειψης ή όταν θα κάνει αντίθεση 6 μήνες μετά. Στην τελευταία περίπτωση μάλιστα, ενδέχεται να φανεί πλέον το οριστικό αποτέλεσμα και η κατάσταση στη ζωή μας να έχει αλλάξει πλήρως. Ένας άλλος δείκτης χρόνου σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο πλανήτης Άρης. Η διέλευσή του από τη μοίρα της έκλειψης ή όταν θα κάνει τετράγωνο με τη μοίρα αυτή δείχνει σημαντικές ημερομηνίες που συνοδεύονται από σημαντικές εξελίξεις. Τα αποτελέσματα μιας έκλειψης μπορούν να φανούν μήνες ή και χρόνια μετά. Ο γενικός κανόνας είναι ότι κάθε μια ώρα από τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης αντιστοιχεί σε ένα χρόνο από τη ζωή μας, ενώ κάθε ώρα από τη διάρκεια μιας σεληνιακής έκλειψης αντιστοιχεί σε ένα μήνα.

Δεν είναι όλες οι εκλείψεις το ίδιο δυνατές
Όσο πιο κοντά στους σεληνιακούς δεσμούς γίνεται μια έκλειψη τόσο πιο ισχυρή είναι. Όταν η έκλειψη συμβαίνει σε σύνοδο με τους σεληνιακούς δεσμούς τότε είναι ολική ενώ αν υπάρχει απόσταση τότε είναι μερική. Μια ολική έκλειψη είναι σαφέστατα πιο ισχυρή από μια μερική. Επίσης θεωρείται ότι μια ηλιακή έκλειψη είναι μεγαλύτερης σημασίας από μια σεληνιακή αλλά αυτό είναι σχετικό μιας και τα πάντα είναι συνάρτηση του προσωπικού χάρτη.

Ο κυβερνήτης της έκλειψης
Κάθε έκλειψη έχει και έναν κυβερνήτη, ο οποίος είναι ο πλανήτης που κυβερνά το ζώδιο στο οποίο γίνεται η έκλειψη. Αν όμως σε απόσταση έως 3 μοίρες από το σημείο της έκλειψης βρίσκεται κάποιος άλλος πλανήτης τότε αυτός είναι και ο κυβερνήτης της έκλειψης. Ο κυβερνήτης είναι σημαντικός γιατί μέσω αυτού μπορούμε να αντλήσουμε περισσότερες πληροφορίες για τα γεγονότα. Στην περίπτωση των ηλιακών εκλείψεων ο κυβερνήτης είναι εύκολο να βρεθεί γιατί και τα δύο φώτα βρίσκονται στο ίδιο ζώδιο. Στην περίπτωση των σεληνιακών εκλείψεων όμως, τα φώτα βρίσκονται όχι σε ένα ζώδιο, αλλά σε έναν ζωδιακό άξονα και ως κυβερνήτη της έκλειψης παίρνουμε τον κυβερνήτη του ζωδίου στο οποίο βρίσκεται το φως που είναι πάνω από τον ορίζοντα στον χάρτη της έκλειψης για τον συγκεκριμένο τόπο που εξετάζουμε.Οι όψεις που κάνει μια έκλειψη έχουν σημασία
Μια έκλειψη μπορεί να θεωρηθεί σαν μια διέλευση πλανήτη μιας και πρόκειται για ενεργειακή σύγκλιση του Ήλιου και της Σελήνης είτε από σύνοδο είτε από αντίθεση και ως εκ τούτου λαμβάνονται υπόψιν οι όψεις που κάνει η έκλειψη με τους πλανήτες του χάρτη. Υπόψιν θα πρέπει να ληφθούν επίσης κατοπινές σκληρές όψεις που κάνουν πλανήτες από διέλευση με την μοίρα που έγινε η έκλειψη, καθώς η μοίρα που γίνεται μια έκλειψη παίζει σημαντικό ρόλο. Στην περίπτωση που η ηλιακή έκλειψη ''χτυπάει'' συγκεκριμένους πλανήτες στον χάρτη μας, τότε προτού συμβούν οι αλλαγές θα πρέπει να ξεπεράσουμε μια πρόκληση που περιγράφεται από τους συγκεκριμένους πλανήτες για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μας.

Οι εκλείψεις επηρεάζουν τα θέματα του συγκεκριμένου οίκου στον οποίο γίνονται.
Για παράδειγμα μια σεληνιακή έκλειψη που γίνεται στο ζώδιο των Διδύμων για κάποιον που έχει ωροσκόπο στον Τοξότη θα επηρεάσει θέματα του 7ου οίκου (σχέση, συνεργασίες) ενώ για κάποιον με ωροσκόπο στον Λέοντα θα επηρεάσει θέματα του 11ου οίκου (ελπίδες, φιλοδοξίες, φίλοι).

Οι εκλείψεις στις γωνίες ενός χάρτη είναι πολύ σημαντικές.
Μια έκλειψη στον 1ο οίκο θα επηρεάσει την υγεία του ατόμου. Μια έκλειψη στον 4ο οίκο  θα φέρει αναστατώσεις στην οικογενειακή ζωή του ατόμου. Μια έκλειψη στον 7ο οίκο θα επηρεάσει τις σχέσεις και τις συνεργασίες του ατόμου και μια έκλειψη στον 10ο οίκο θα φέρει εντάσεις στην καριέρα, στη φήμη και στην κοινωνική θέση του ατόμου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: