6.2.11

Οι σεληνιακοί δεσμοί στον άξονα Διδύμων/ Τοξότη απο 13 Φεβρουαρίου


Οι σεληνιακοί δεσμοί ( Βόρειος και Νότιος) δεν είναι υλικά σώματα (πλανήτες) αλλά μαθηματικά σημεία. Ως εκ τούτου δε χρησιμοποιούνται στις προβλέψεις για το τι θα γίνει σε καθημερινό ή και μηνιαίο ακόμη επίπεδο.
Επειδή στον υπολογισμό τους χρησιμοποιείται και η θέση της Σελήνης (=Ψυχή πριν την ενσάρκωση) οι δεσμοί θεωρούνται καρμικά σημεία που σε έναν ατομικό χάρτη δηλώνουν από πού έρχεται η Ψυχή και τι κουβαλάει σαν γνώση/εμπειρία (ο Νότιος Δεσμός) και ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει για να εξελιχθεί και τι είδους εμπειρίες πρέπει να βιώσει ώστε να εξελιχθεί (Βόρειος Δεσμός)


Οι Δεσμοί δεν δείχνουν με ποιο άτομο ταιριάζετε! Μόνο στην περίπτωση που ακριβώς πάνω στη θέση του Δεσμού με απόκλιση μιας μοίρας συν/πλην πέφτει κάποιος πλανήτης ενός άλλου ατόμου τότε μόνο λειτουργεί ο Δεσμός σαν δείκτης μιας πιο προσωπικής σχέσης με το εν λόγω άτομο αλλά και πάλι δείχνει το είδος της καρμικής πλέον εμπειρίας που είναι να βιώσετε με το συγκεκριμένο άτομο και εξαρτάται βέβαια και από τον πλανήτη που ενεργοποιεί τον Δεσμό σας.
Στις 13 Φεβρουαρίου οι Δεσμοί της Σελήνης μετατοπίζονται από τον άξονα Καρκίνου/Αιγόκερω στον άξονα Δίδυμων/Τοξότη (οι Δεσμοί κινούνται πάντα προς τα πίσω στον ζωδιακό) όπου και θα παραμείνουν για τους επόμενους 18 μήνες. Ο άξονας αυτός είναι περισσότερο ιδεαλιστικός σε σχέση με τον παραδοσιακό και ‘γονεϊκό’ άξονα Καρκίνου/Αιγόκερω και σχετίζεται με τον τρόπο που κάνουμε επαφή με τους άλλους. Με τον Βόρειο Δεσμό πλέον στο ζώδιο του Τοξότη συνδεόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους σε σχέση με τις πεποιθήσεις μας, τα πιστεύω μας και τους στόχους μας για το μέλλον. Ο Τοξότης είναι ένα ζώδιο που οραματίζεται και που επιθυμεί την ελευθερία και χώρο για να τρέξει…Τον δρόμο του τον εμποδίζει ο Νότιος Δεσμός στον Δίδυμο! Κάποιες προσεγγίσεις, στάσεις, πληροφορίες και συστήματα είναι πλέον ξεπερασμένα και άρα όχι πλέον χρήσιμα. Ο Δίδυμος μπορεί να γνωρίζει πολλά πράγματα αλλά έχει σκόρπιες γνώσεις ενώ ο Τοξότης θέλει να ξέρει  το γιατί των πραγμάτων και να μπαίνει στην ουσία. Μέσα στους επόμενους 18 μήνες όλοι μας θα μπορέσουμε να ωφεληθούμε μαθαίνοντας κάτι καινούργιο.
Η τελευταία διετία ήταν προσανατολισμένη στη σκληρή εργασία και στην οργάνωση της ζωής σας και αν το δουλέψατε σωστά το θέμα (εδώ υπεισέρχονται πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες) τότε το έχετε πετύχει! Ο Βόρειος Δεσμός όλη αυτή την περίοδο σας έσπρωχνε να αντλήσετε εμπειρία μέσα από αυτό το κομμάτι της ζωής.
Τώρα με την είσοδό του στον Τοξότη θα σας σπρώξει σε ένα άλλο ''πακέτο'' εμπειρίας που θα σας είναι χρήσιμο και αυτό θα σχετίζεται με βελτίωση των γνώσεων /ικανοτήτων σας, επαφή με άτομα ή περιβάλλοντα περισσότερο ξένα για εσάς ή που είναι πιο μακριά από εσάς αλλά και λίγο περισσότερο με αυτό που λέμε πιο χαλαρή απόλαυση της ζωής. ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: