3.2.11

Το σχήμα Λεκάνη και οι μήνες μέχρι τον Απρίλη

Καθώς η Γη γυρίζει, οι πλανήτες και οι αστερισμοί φαίνεται ότι γυρίζουν και αυτοί γύρω από το γεωκεντρικό σημείο αναφοράς. Μερικές φορές καθώς συμβαίνει αυτό, φαίνεται να υπάρχουν περισσότεροι πλανήτες στο ανατολικό μέρος, άλλες φορές περισσότεροι στο δυτικό, άλλες πάλι περισσότεροι να βρίσκονται κάτω από τον ορίζοντα ή πάνω, ανάλογα με την ώρα της ημέρας.


Αυτή την περίοδο οι θέσεις των πλανητών εκτείνονται από τον Αιγόκερω μέχρι και τις πρώτες μοίρες του Κριού, με εξαίρεση τον Κρόνο που βρίσκεται στον Ζυγό. Σχηματίζουν μια ομάδα λοιπόν και αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια μιας μέρας, ανάλογα με την ώρα,  αυτή η ομάδα πλανητών θα βρίσκεται άλλοτε αριστερά στον χάρτη(ανατολικά), άλλοτε δεξιά (δυτικά), άλλοτε στο κάτω μέρος του (κάτω από τον ορίζοντα) και άλλοτε στο πάνω μέρος (οπότε και μεσουρανούν)! Ο Κρόνος δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένος από την υπόλοιπη ομάδα. Αν αυτό ίσχυε τότε ο πλανητικός σχηματισμός θα ανήκε σε μια άλλη κατηγορία. Αυτή την περίοδο λοιπόν, οι πλανήτες δημιουργούν ένα σχήμα που μοιάζει με μία λεκάνη, το χείλος της οποίας καταλαμβάνουν από τη μία πλευρά ο Κρόνος στον Ζυγό και από την άλλη πλευρά ο Δίας στον Κριό.

Σε έναν γενέθλιο χάρτη το σχήμα αυτό δηλώνει έναν αυτάρκη άνθρωπο, αρκετά υποκειμενικό και συνήθως ικανοποιημένο με τον εαυτό του. Μπορεί το άτομο να έχει την ανάγκη να προωθήσει κάποιο σκοπό ή να εκπληρώσει κάποιο σκοπό. Το κενό τμήμα του χάρτη δηλώνει την πρόκληση και το άγνωστο που το άτομο επιθυμεί να καταλάβει και να κατανοήσει ώστε να λειτουργήσει σωστά. Αυτά όμως για έναν γενέθλιο χάρτη…
Κάθε εικοσιτετράωρο αυτή την περίοδο η ομάδα των πλανητών βρίσκεται και δίνει έμφαση και στα τέσσερα τεταρτημόρια του χάρτη.
Όταν οι πλανήτες βρίσκονται στο ανατολικό κομμάτι τότε η έμφαση δίνεται στον εαυτό μας και στο πώς κάνουμε τα πράγματα με τον δικό μας τρόπο. Αυτό γίνεται από τις 4:30 κάθε πρωί αυτή την περίοδο μέχρι και τις 10:00
Όταν βρίσκονται πάνω από τον ορίζοντα τότε η ενέργεια είναι περισσότερο εξωστρεφής και δίνεται έμφαση στα κοινωνικά και στα επαγγελματικά μας θέματα. Αυτό γίνεται από τις 10:00 το πρωί μέχρι περίπου και τις 17:00 το απόγευμα.
Όταν βρίσκονται στο δυτικό κομμάτι τότε η έμφαση δίνεται στους άλλους και στη συνεργασία μας με αυτούς. Αυτό γίνεται από τις 17:00 το απόγευμα μέχρι περίπου τις 23:00 το βράδυ.   
Όταν βρίσκονται κάτω από τον ορίζοντα τότε η έμφαση δίνεται στο εσωτερικό μας κομμάτι, στο σπίτι μας και στις σκέψεις μας, γινόμαστε πιο αργοί και σκεπτικοί. Αυτή την περίοδο αυτό συμβαίνει από τις 23:00 περίπου το βράδυ μέχρι και τις 4:30 το πρωί.
Δεν είναι καθόλου περίεργο να έχουμε συνεχόμενες μεταβολές στη διάθεση μας και στις σκέψεις μας ακόμη και μέσα στο ίδιο το εικοσιτετράωρο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: